සීමාව ඉක්මවා ප්‍රමාද වූ සිංහලෙන් ෆොස් තිස් වන වැඩ සටහනින් ඔබ වෙත…

මයික්‍රොසොෆ්ට් මගින් IIS මත PHP ධාවනය වැඩි දියුණු කිරීම,  ඇලන් කොක්ස් ලිනක්ස් TTY කොටස පවත්වා ගෙන යාමෙන් සමු ගැනීම, CentOS අභ්‍යන්තර ගැටළු, KDE4.3 නිකුතුව, Bind9 ගැටළුව, සෝනි සමාගම විවෘත මාවතට පිවිසීම ඇතුළු තවත් බොහෝ දේ ගෙන එන්නෙමු.

KDE 4.3

අපගේ අතිශය කාර්යබහුල භාවය හේතුවෙන හෝ ඔබට 30 වැඩසටහන ලබා ගැනීමට දිගු කලක් බලා සිටීමට සිදු වීම පිළිබඳ අපගේ බලවත් කණගාටුව!.

පරක්කු වෙලා හරි ආවා මදැයි නෑවිත්ම ඉන්නවට වඩා, නේද?

තවත් පරක්කු කරන්නෙ මොකටද එහෙනම්, අහලම බලන්නකෝ.

ogg version is smaller in size

යොමු සටහන් [Show Notes]

විශේෂාංගය [Feature]

This entry was posted on Saturday, August 29th, 2009 at 9:33 pm and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

6 comments so far

 1 

[…] podcast episode 30 is out. Grab it before the flies 😀 http://www.sinhalenfoss.org/static/2009/08/kernel-blues/ a few seconds ago from […]

August 29th, 2009 at 9:41 pm
 2 

Your Debian goes to time based release link to the wrong site Please Correct it.

August 29th, 2009 at 11:23 pm
shadeesh
 3 

ප්‍රමාදයනම් නරක තමා.එත් මහන්සිවෙලා 30 වැඩසටහන කල එකම ලොකු දෙයක්නේ.ජයවේවා………

August 30th, 2009 at 7:59 pm
 4 

You can create your own Linux Distro using this too

http://custom.nimblex.net/

more details:

http://linuxologist.com/linuxhowto/create-your-own-linux-distro/

I have created a distro but haven’t installed… Just check

~~ Good Luck Guys ~~

September 3rd, 2009 at 4:59 pm
 5 

Hi guys,
Where is the next episode? we are waiting here. Knw you are busy. But don’t give it up. Come on . we need the next episode soon.Im tired of loading the site everyday to check is there a new episode posted. So Buckle up.

October 17th, 2009 at 7:33 pm
 6 

your fans are waiting for the next episode 😉

October 23rd, 2009 at 4:12 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment