සසම්භාවීව ඔබ වෙත එන සිංහලෙන් ෆොස් දිගු නිහැඬියාව බිඳ නැවතත් ඔබ වෙතට.

මෙවර අපෙන් ඔබට, නිදහ්ස් මෘදුකාංග මාවතට පැමිණුනු පරිගණක ක්‍රීඩා, ලිනක්ස් පරිශීලකයන්ගේ ත්‍යාගශීලී බව, $35 ඉන්දීය tablet පරිගණකය, නිදහස්/විවෘත මෘදුකාංග සඳහා ඔරකල් සමාගමේ කුඩම්මාගේ සැලකිලි, කැනොනිකල්, රෙඩ් හැට් සමාගම් වල ග්නෝම් දායකත්ව ගැටළුව, ගූග්ල් නෙකසස් මැරීම අතුළු ප්‍රවෘත්ති ගෙන එන අතර පසුගියදා සැමරුණු system administrators day සහ refresh colombo වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එමු. මෙවර විශේෂාංගය ලෙස SE Linux (Security Enhanced Linux) පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ගෙන එන අතර වැඩසටහන අවසන විශේෂ හඳුන්වාදීම් දෙකක්ද ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.
sun-rip-2010

යොමු සටහන් (Show Notes)

Features

End Shoutout

4
Apr

Podcast Episode 39: සැමට පෑඩ්

   Posted by: chanux   in Podcast

සිංහලෙන් ෆොස් තිස් නව වන වැඩසටහනින් ඔබ වෙත, Playstation සහ nVidia නිදහස් විශේෂාංග වලට පිටු පෑම, ක්‍රෝම් – ෆ්ලෑශ් හාද කම, ඔරකල් මගින් සොලාරිස් නිදහස ඇහිරීම,  OOXML වලට සොහොන් ලකුණු?, මීගෝ පළමු කේත නිකුතුව, උබුන්ටු 10.10 සහ ෆෙඩෝරා 13 පිළිබඳ විස්තර සමග පරිගණක තාක්ෂණයේ පුරෝගාමියකුගේ දුක්බර සමු ගැනීම ඇතුළු තවත් බොහෝ තොරතුරු ඔබ වෙතට.

මෙවර විශේෂාංග ලෙස iPad වෙනුවට භාවිත කළ හැකි වඩා විවෘත සහ නිදහස් ගැජට්‍, පහසු e-book පාලනයට කැලිබර් මෘදුකාංගය  මෙන්ම Open-core යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු.

යොමු සටහන් (Show Notes)

Feature

28
Mar

Podcast Episode 38: හැම තැන හබ

   Posted by: chanux   in Podcast

සිංහලෙන් ෆොස් තිස් අට වන වැඩ සටහනින් ඔබ වෙතට…

ග්නූ ලිනක්ස් / ඕපන් සෝස් රෙදි සෝදන සහ තවත් යන්ත්‍ර, විවෘත තාක්ෂණය වැළඳ ගන්නා ආයතන/ව්‍යාපෘති රැසක්, ගූග්ල් – ඇපල් හබය පිළිබඳ නව තතු, සැමදා අප හා සිටින මයික්‍රොසොෆ්ට් පිළිබඳ තතු, විවෘත මෘදුකාංග ක්ෂේත්‍රයේ බල කණු, ඔරකල් හැර යන සන් උදවිය, විකිපීඩියාවේ නිදහස්/විවෘත මෘදුකාංග වෛරය, උබුන්ටුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර වෛරය ඇතුළු තවත් රසබර, හරබර, දුක්බර හා මෙ හැම සමගින් සමබර පුවත් රැසක්.

යොමු සටහන් (Show Notes)

මෙවර සිංහලෙන් ෆොස් වෙතින් ඔබ වෙත…
නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංග මානසික සුවයට ඉඩ සලසන බව දක්වන පුවතක්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඡන්ද වැඩට ලිනක්ස් යොදා ගැනීම, Gnome, KDE, XFCE, LXDE හොඳ නරක පිරික්සීමක්, Mozilla Public License වල සංශෝධනයක්, ෆෙඩෝරා 13 නිකුත් වීම, පේටන්නට් කතා ඇතුළු තවත් විස්තර රැසක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ප්‍රවෘත්ති අවසන, NoSQL යන නව Data Base සංකල්පය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නේ නිදහස් හා විවෘත NoSQL මෘදුකාංග කිහිපයක් හඳුන්වා දෙමින්.

ආවර්ජනය : FOSS බලපත්‍ර පිළබඳ අප කළ වැඩ සටහන. (බලපත්‍ර පිළිබඳ විශේෂාංගය 58 වන විනාඩියේ සිට)

යොමු සටහන් (Show Notes)

ie6 funeral

ඔන්න ඉතින්, බොහෝ කලකට පසු වේලාවට නිකුත් කරන්න හැකි වුනා.

මෙවර 36 වැනි වැඩසටහනෙන්, Linux වලින් ධාවනය වන මෝටර් සයිකලයක් ගැනත්, DRM නිසා වන හානිය ගැන අවබෝධ කිරවීමට දිනයක් වෙන්කර ඇති බවත්, Apple සමාගම HTC සමාගමට විරුද්ධව නඩු පැවරීම ගැනත්, පසුගිය වැඩසටහනේ කියූ Meego OS එක n900 දුරකථනයට පැමිණෙන බවට Nokia ගෙන් පොරොන්දුවක් ගැනත්, සතුටුදායක මරණයක් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළු තවත් ප්‍රවෘත්ති රැසක් ඔබ වෙත.

තවද විශේෂාංගයක් ලෙස අපේ podcast එක ප්‍රමාද වන විට ඇසිය හැකි වෙනත් FOSS podcast පිළිබඳව අපි ගෙන එන්නෙමු.

යොමු සටහන් (Show Notes)

FOSS Podcasts

Page 3 of 1112345...10...Last »