සිංහලෙන් ෆොස් 45 වන වැඩසටහනින් ඔබ වෙත,

මයික්‍රොසොෆ්ට් ඕපන් ඔෆිස් සමග සටනට, ඕපන් ඔෆිස් මහා පෙරළිය, ඔරකල් – MySQL නව තතු, මයික්‍රොසොෆ්ට් Hyper-V සහ ඕපන් ස්ටැක් එක මුතුව, IE වෙළඳ පොළ අයිතිය 50%න් පහළට, විකි ලීක්ස් ගෙන එන යුරෝපීය ඕපන් සෝස් අඩපණ කිරීමේ තොරතුරු මෙන්ම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, ෆයර්ෆොක්ස් නව තතු ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

වැඩ සටහන අවසානයේ උබුන්ටු ලෝකයේ සැඟවුණු, පෙරළිකාර, නැවුම් තතු විත්ති රැසක්ද ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු. උබුන්ටු 10.10 මැව්රික් මියර්කැට් නිකුතුව සහ එහි නෙට්බුක් සංස්කරණය පිළිබඳ අප අදහස්ද ඔබ සමග බෙදා හදා ගන්නෙමු.

Show Notes (යොමු සටහන්)

This entry was posted on Wednesday, October 27th, 2010 at 8:17 pm and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

shadeesh
 1 

ඔන්න මමත් භාගත්තා.

October 30th, 2010 at 8:09 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment