Archive for April, 2008

19
Apr

Swap file සැදීම

   Posted by: bud   in Blog

වින්ඩෙොස් වල pagefile.sys මෙන් නොව ලිනක්ස් චල සාමන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ swap partition නම් වෙනමම දෘඩුකාංග බෙදුමකි. නමුත් ඔබට එවැනි ස්තීර දෘඩුකාංග බෙදුමකි වෙන් කළ නොහැකිනම්, වින්ඩොස් වල මෙන් ලිනක්ස් වලද swap file එකක් සාදා ගත හැකිය.

මේසඳහා මුලින්ම අවශ්‍ය පමනක ඉඩැති හිස් ලිපියක් සාදා ගනිමු.
# dd if=/dev/zero of=/swapfile.img bs=1G count=1

ඉහත විධානයෙන් 1GB ලිපියක් සෑදෙනු ඇත. ඉන් පසු එය swap file එකක් ලෙස format කළ යුතුය.
# mkswap /swapfile.img

අවසාන වශයෙන් swap භාවිතය ආරම්භ කළ යුතුය.
# swapon /swapfile.img

මෙය පරිගනකය පටන් ගැනීමෙදි ඉබේම සිදුකිරීමට නම් /etc/fstab තුලට ඇතුලත් කළ යුතුය.

# vi /etc/fstab

/swapfile.img    none    swap    sw    0    0

අපි දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ ubuntu CD තැටියක ඇති දත්ත සියල්ල USB ධාවකයකට පිටපත් කිරීමෙන් එම USB ධාවකය Ubuntu boot කල හැකි අකාරයට පත්‍ කරන හැටියි මෙවැනි ubuntu USB ධාවකයක් භාවිතයෙන් CD ධාවකයක් නොමැති පරිගණකයක ලිනක්ස් ස්ථාපනය කල හැකියි.

මෙ සඳහා අපට ලිනක්ස් සථාපිත පරිගණකයක්‍ අවශ්‍ය වෙනවා ඒ වගෙම අවශ්‍ය ubuntu සීඩී තැටියක ISO image එකක්ද අවශ්‍ය වෙනවා එය ඔබට මෙතැනින් ලබාගත හැකියි.

තවද ඔබට “vmlinux” හා “initrd.gz” යන ගොනු දෙකද මේ සඳහා අවශ්‍ය වනවා.

දැන් ඔබ කල යුත්තේ ඔබ ලබාගත් ISO file එක දිගහැර එ තුල ඇති “isolinux” නැමැති ගොනුව USB
ධාවකය තුලට පිටපත්‍ කිරීමයි.

ඉන්පසු එම isolinux ගොනුව syslinux ලෙසට ප්‍රතිනාම(rename) කරන්න. දැන් syslinux ගොනුව(folder) අතුලට ගොස් ඒතුල ඇති isolinux.cfg ලිපිය syslinux.cfg බවට ප්‍රතිනාම කරන්න.

දැන් ඔබ කල යුත්තේ cfdisk භාවිතයෙන් USB ධාවකය bootable කිරීමයි.
දැන් sudo aptitude install syslinux යන විධානය භාවිතයෙන් syslinux සස්ථාපනය කරන්න.

දැන් sudo syslinux /dev/sdbX විධානය භාවිතයෙන් USB ධාවකය මත boot

sector එක ස්ථපනය කරන්න. (මෙහි sdbX යනු USBධාවකයයි)
අචසන් වශයෙන් උබුන්ටු CD image එක(iso file එක) USB ධාවකය තුලට පිටපත් කරන්න.

දැන් ඔබේ ubuntu ලිනක්ස් සිථාපිත USB ධාවකය සූදානම් :)

kill
සමහර වෙලාවට එහෙම කරන්න වෙනවා. ලිනක්ස් වල වැඩ කරගෙන යනකොට වසා දමන්න බැරි මෘදුකාංග මර්ධනයට බෙහෙත මෙන්න.
පළමුව විධාන රේඛාව තුළ පහත පරිදි දක්වන්න.
$ pgrep -f programme_name

මෙහි programme_name යනු ඔබට වදයක්ව ඇති වැඩසටහනේ නාමයයි. මෙසේ කළ විට ඔබට අදාල වැඩසටහනේ සැකසුම් කේත අංකය(Process ID) ලැබේ.

$ kill 6666

මෙහි 6666 වෙනුවට යෙදිය යුත්තේ වැඩසටහනේ සැකසුම් කේත අංකයයි.

එකත් හරියන්නෙ නැත්නම්‍

$ kill -9 6666

දැන් තේරෙනව නේද වැඩසටහන හිර වුනාට පරිගණකයේ බලය විසන්ධි කරන්න (power off), ප්‍රති පණ ගන්වන්න(restart) ඕන නෑ කියලා?

මෙන්න kill -9 සම්බන්ධ ගීතයක්.
අන්ත්‍රාවයි: ඉංග්‍රීසි එෆ් වචනය භාවිතා වේ!

මේ කින්න යන්නේ Bluetooth තාක්‍ෂණය යෙොදා ගත් යතුරු පුවරු සහ මවුසයන්, ග්නූ/ලිනක්ස් තුලින් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැනයි. මෙහිදී bluetooth ඔබේ පරිගණකයේ ලිනක්ස් යටතේ වැඩ කරනවා ඇතයි අපි උපකල්පනය කරමු.

මුලින්ම X-windows තුල bluetooth icon, system tray එකේ ඇත්දැයි බලන්න. නැතිනම් bluetooth-icon ඇති පැකේජය ස්ථාපිත කරන්න.

$ bluetooth-icon

ඉන් පසු ඔබේ bluetooth සැකසුම් ලිපියේ (configuration file) HIDD තිබේ දැයි බල්න.

# vi /etc/default/bluetooth
HIDD_ENABLED=1

# /etc/init.d/bluetooth restart

දැන් ඔබ අවට ඇති bluetooth උපකරණ සුපිරික්සීම පහත දැක්වෙන අන්දමින් කළ හැක.
$ sudo hidd –search

Searching …
Connecting to device 00:1E:52:D0:A6:56

එවිට bluetooth-icon එක මහින් ඔබෙන් රහසිගත යතුර (passkey) pop-up එකක් මර්ගයෙන් ඇසනු ඇත. එය සාර්තකව ලබා දුන් විට යතුරු පුවරු හො මවුසයට සම්බන්ධ වනු ඇත.

මෙම ක්‍රියාවලිය ඊලඟ වර පරිගනකය පටන් ගත් විට ඉබේම කිරීමට නම් පහත අන්දමින් ඇතුලත් කරන්න.

vi /etc/bluetooth/hcid.conf

device 00:1D:4F:A6:A9:D8 {
name “Apple Wireless Keyboard”
auth enable;
encrypt enable;
}

device 00:1E:52:D0:A6:56 {
name “Mighty Mouse”
auth enable;
encrypt enable;
}

ඊ-මේල් කරන කොට, ෆ්ලෑශ් ධාවකයෙ ඉඩ මදි වුනාම ලොකු ගොනු ගෙනියන්න ඕන වෙන මන්තරයක් මේක.

$ split -a 2 -b 10m /path_to_input_file /path_to_output_files

$ split -a 2 -b 640m /tmp/dvdrip.iso /tmp

split විධානයෙන් ලේසියෙන වැඩේ කර ගන්න පුලුවන්. 10m කියන්නෙ ගොනුවෙ ප්‍රමාණය, ඒකට ඔබ කැමති ප්‍රමාණයක් භාවිත කළ හැකියි.
/path_to_file කියන්නෙ ඔබට කඩන්න අවශ්‍ය ගොනුවෙහි පෙතයි(path)

/path_to_output_files කියන්නෙ කැඩූ ගොනු සුරකින(save) ස්ථානයයි.

“කඩා ගත්ත වගේ නෙමෙයි ඕව අලවන්න ගියාම” කියල හිතුනද? ඒකත් අමාරු නෑ, මේ වැඩේදි නම්. කරන්නෙ මෙහෙමයි.
$ cat /path_to_fileaa /path_to_fileab > outputfile

$ cat /tmp/aa /tmp/ab /tmp/ac > dvdrip.iso

…. ලෙස පිළිවෙලින් cat කළ යුතු ගොනු වල නම් දෙන්න. කම්මැලි නම් /path_to_file* ලෙස දෙන්න.

Page 3 of 1012345...10...Last »